"Vi elsker tal og regnskab, så det behøver du ikke!"

Adresse

Magnesmindevej 8
9800 Hjørring

Åbningstider

Mandag - Fredag
8:00 - 16.00

Revision

Revisorens arbejde

Ved en revision hos Abrahamsen Revision fokuserer vi på at verificere nøjagtigheden af de præsenterede oplysninger i årsregnskabet for at sikre et retvisende billede.

Reviserens primære opgave er at afgøre, om de finansielle tal i årsregnskabet afspejler virkeligheden. Samtidig varetager vi ansvaret for at verificere, om årsregnskabet indeholder alle påkrævede oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I forbindelse med revisionen udfører vi omhyggelige stikprøver for at sikre, at grundlaget for oplysningerne i årsregnskabet er korrekt og retvisende. Dette indebærer eksempelvis fysiske gennemgange af varelageret for at bekræfte dets værdi i overensstemmelse med ledelsens oplysninger. Derudover kontrolleres likvide beholdninger for at sikre, at virksomheden faktisk råder over de midler, der er angivet.

Den omfattende kontrol af oplysningernes overensstemmelse med virkeligheden udgør hovedparten af vores revisionsarbejde.

Hos Abrahamsen Revisions er vores mål at sikre, at dine finansielle rapporter er nøjagtige og i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

 

Hos Abrahamsen Revision har vi bl.a. Statsautoriserede revisorer

Mens titlen, revisor, ikke er beskyttet er det afgørende at bemærke, at betegnelser som “godkendt,” “registreret,” eller “statsautoriseret revisor” kun kan anvendes af dem, der faktisk besidder disse kvalifikationer og har den rette uddannelse.

Hos Abrahamsen Revision vægter vi disse kvalifikationer højt og sikrer, at vores revisorer opfylder de nødvendige standarder for at levere pålideligt og kompetent revisionsarbejde.

Nem kontakt 

Skal vi hjælpe dig?

©  2023 - AbramhamsenRevision.dk er præsenteret af Nocable.dk