Påbudt arbejdstidsregistrering

Fra 1. juli 2024, skal alle arbejdsgivere sikre registrering af medarbejdernes arbejdstid.

Der er metodefrihed til arbejdstidsregistrering. Der er fremkommet et par spændende udmeldinger fra beskæftigelsesministeren under behandlingen. Således kan man nu sammenstykke:

  • Der er valgfrihed om registreringen foretages i regneark, via stempel-ur, fysisk på papir eller en helt 4. form.
  • Det er tilstrækkeligt at den daglige arbejdstid kun behøves at blive registreret af medarbejderen på de dage, hvor den faktiske arbejdstid afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.
  • Det er kun den samlede mængde af daglig arbejdstid, som skal tidsregistres.
  • Der er således ikke krav om, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet er udført..

Eksempel

En medarbejder arbejder fra kl. 9.00 til 14.00 og senere samme dag igen fra kl. 21.00 til 23.30. Der skal registreres 7,5 timer den dag. Og kun registrering hvis arbejdstiden afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.

Opbevaring

Registreringen skal uanset metode være tilgængelig for den enkelte medarbejder. Registreringen skal opbevares 5 år efter udløbet af den periode man beregner den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter.

Selvtilrettelæggere

Reglerne for arbejdstidsregistrering gælder ikke for ”selvtilrettelæggere”, da disse er undtaget maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, pausereglerne samt reglerne om natarbejde. Og dermed er der heller ikke behov for tidsregistrering. At de er undtaget skal i øvrigt anføres i ansættelsesaftalen.

En medarbejder er ”selvtilrettelægger” hvis:

  1. Medarbejderen selv kan tilrettelægge arbejdstiden, samt medarbejdere, hvis arbejdstid ikke kan måles fuldstændigt eller forudbestemmes på forhånd, og
  2. medarbejderen har en ledelsesfunktion, eller kan træffe selvstændige beslutninger

Der har under behandlingen som eksempler været nævnt medarbejdere i det højere ledelseslag, visse akademikere, senioradvokater og andre, som har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Husk evt. tilpasning af ansættelsesaftaler. Og husk persondata som også skal håndteres ved implementering af de nye regler.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.