Kontantreglen er midlertidigt lempet

Kontantreglen er midlertidigt lempet

Kontantreglen er midlertidigt lempet Det er pligtigt for fx detailbutikker at tage mod kontanter i Danmark. Dette kaldes ofte for ”kontantpligten” eller ”kontantreglen” Men nu er der kommet en undtagelse, og pligten finder således ikke længere anvendelse på...
Kontantgrænsen nedsættes

Kontantgrænsen nedsættes

Kontantgrænsen er vedtaget nedsat Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024. Lovændringen er vedtaget 22.2.2024. Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024, således at erhvervsdrivende som ikke er omfattet af...
Arbejdstidsregistrering

Arbejdstidsregistrering

Påbudt arbejdstidsregistrering Fra 1. juli 2024, skal alle arbejdsgivere sikre registrering af medarbejdernes arbejdstid. Der er metodefrihed til arbejdstidsregistrering. Der er fremkommet et par spændende udmeldinger fra beskæftigelsesministeren under behandlingen....
Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt

Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt

Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt Udskyd stigninger i dækningsafgift 2024 – men fristen er 8. marts 2024. Virksomheder som har dækningsafgiftspligtige ejendomme, har siden 2022 betalt en aconto-beskatning, der som minimum har været, det de betalte i 2021...
Grundskyld

Grundskyld

Opkrævning af grundskyld Fra 1. januar 2024 opkræves grundskyld for ejerboliger på en anden måde end tidligere. Og dette kan give udfordringer i bogholderiet. Ejendomme ejet af selskaber Hvis et selskab ejer en ejerbolig, opkræves grundskyld via selskabets...