Kontantreglen er midlertidigt lempet

Det er pligtigt for fx detailbutikker at tage mod kontanter i Danmark. Dette kaldes ofte for ”kontantpligten” eller ”kontantreglen” Men nu er der kommet en undtagelse, og pligten finder således ikke længere anvendelse på kontantbetalinger, der overstiger købesummen med mere end 750 kr.

Altså: butikken er ikke (længere) pligtig til at tage mod tusindkronesedlen, hvis de skal give mere end 750 kr. tilbage i byttepenge.

Pligten består således ikke mere, hvis man køber noget for under 250 kr., og betaler med en tusindkroneseddel.

Det hænger naturligvis sammen med afskaffelsen af tusindkronesedlen, hvor mange omsætter og får vekslet deres tusindkronesedler til mindre møntsort. I mange situationer er det sket ved, at man køber noget til en ringe værdi, for eksempel 10 kr., og betaler med en tusindkroneseddel, hvorefter butikken er forpligtet til at give 990 kr. tilbage i byttepenge.

Reglen (altså undtagelsen ovenfor som medfører at butikken ikke længere er forpligtet til at tage imod 1000 kronesedlen i de nævnte situationer), gælder fra dagen efter den ny lov L169 bliver bekendt i lovtidende (forventeligt 6. juni 2024, således at undtagelsen gælder fra 7. juni 2024), og gælder indtil 1. juni 2025.

(Grænsen var i øvrigt i lovforslaget på 500 kr. Men den blev i forbindelse med behandlingen i folketinget sat op til 750 kr.)

Link til folketingets behandling, hvor man kan se den vedtagne lov her.

Resume:
Nu er det således midlertidigt frivilligt for betalingsmodtagere at modtage 1.000-kronesedler som betaling, hvis kontantbetalingen overstiger købesummen med mere end 750 kr. Formålet er at imødekomme de problemer, som hyppige betalinger med 1.000-kronesedler kan give detailhandlen, i anledning af at 1.000-kronesedlen er blevet indkaldt. Loven muliggør fortsat køb af varer med 1.000-kronesedler. Men betalingsmodtageren vil kunne afvise betaling fra kunder, der ønsker at benytte en 1.000-kroneseddel til mindre køb op til 250 kr., der reelt kan have karakter af veksling af sedler.

Kontakt os hvis du vil vide mere.