Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt

Udskyd stigninger i dækningsafgift 2024 – men fristen er 8. marts 2024.

Virksomheder som har dækningsafgiftspligtige ejendomme, har siden 2022 betalt en aconto-beskatning, der som minimum har været, det de betalte i 2021 og maksimalt 30 pct. mere. Nu er der udsendt foreløbige vurderinger, og dækningsafgiften 2024 opkræves på baggrund af disse.

Hvis dækningsafgiften for 2024 ændrer sig på baggrund af den foreløbige vurdering, kan du søge om at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024 på samme beløb, som du betalte i 2023. Du vil så blive opkrævet det korrekte beløb i 2025, når de endelige vurderinger foreligger.

Du kan kun søge, hvis du:

  1. har fået opkrævning på den foreløbige dækningsafgift 2024 (den skulle være kommet i uge 50, 2023)
  2. betalte dækningsafgift i 2023.

Du skal indtaste kommunenummer og ejendomsnummer. Du finder dem på BBR eller:

  1. Gå ind på boligejer.dk.
  2. Søg på adressen på den ejendom, det drejer sig om.
  3. Hent BBR-meddelelsen.
  4. Kommunenummer og ejendomsnummer står øverst til højre i BBR-meddelelsen

Hvis du har brug for hjælp, eller har spørgsmål til blanketten, kan du kontakte virk.dk72 22 27 71.

Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering. Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret.

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Der er dog indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige fra 2022 og frem (indfasning med 10 pct. årligt).

Efter planen vedtages lovforslaget, så stigningsbegrænsningen beregnes, når staten sender de endelige vurderinger for 2021 og 2023 ud.

Ejer/medejer af ejendommen kan søge. En anden privatperson eller advokat/revisor kan søge på vegne af ejer/medejer.

Kontakt os hvis du vil vide mere.