Kontantgrænsen nedsættes

Kontantgrænsen nedsættes

Kontantgrænsen er vedtaget nedsat Nedsættelse sker fra 20.000 kr. til 15.000 kr. den 1. marts 2024. Lovændringen er vedtaget 22.2.2024. Kontantforbudsgrænsen nedsættes til 15.000 kr. med virkning fra 1. marts 2024, således at erhvervsdrivende som ikke er omfattet af...
Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt

Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt

Fasthold dækningsafgiften – midlertidigt Udskyd stigninger i dækningsafgift 2024 – men fristen er 8. marts 2024. Virksomheder som har dækningsafgiftspligtige ejendomme, har siden 2022 betalt en aconto-beskatning, der som minimum har været, det de betalte i 2021...
Grundskyld

Grundskyld

Opkrævning af grundskyld Fra 1. januar 2024 opkræves grundskyld for ejerboliger på en anden måde end tidligere. Og dette kan give udfordringer i bogholderiet. Ejendomme ejet af selskaber Hvis et selskab ejer en ejerbolig, opkræves grundskyld via selskabets...
Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån!

Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån!

Vigtigt at vide om tilbagebetaling af ulovlige kapitalejerlån Hvis man som ejer personligt får hævet penge i sit selskab, medfører tilbagebetalingen dobbeltbeskatning. Hvis en kapitalejer med bestemmende indflydelse, hæver penge i sit selskab, skal beløbet beskattes...