Kryptovaluta giver udfordringer og store ulemper ved beskatning.

2 højesteretsafgørelser

I marts 2023 afgjorde højesteret, at gevinst ved salg af bitcoins var skattepligtigt. Det virker nu til at der statueres skattepligt i stort set alle situationer med kryptovaluta.

  1. I den første sag havde en person købt bitcoins og modtaget bitcoins som betaling i perioden 2011-2013. Han mente selv at have har erhvervet bitcoins ud fra et fagligt og ideologisk synspunkt. Derfor var hans bitcoins efter hans egen opfattelse et skattefrit privat aktiv. Højesteret kom frem til det modsatte: At erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor er skattepligt ved salg.
  2. I den anden sag, var en person blevet betalt med bitcoins for at stille computerkraft til rådighed, samt for at validere bitcoins-transaktioner. Også her kom Højesteret frem til at erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor er skattepligt ved salg.

Skattepligt

Hvis der er tale om spekulationsøjemed, vil en gevinst være skattepligtig. Og et tab fradragsberettiget.

Et par forhold der komplicerer skatten, er at man ser hver handel for sig. Man kigger ikke på de totale handler i året, og medtager et nettobeløb. Derudover beskattes gevinst som personlig indkomst, mens tab ved spekulation er ligningsmæssige fradrag. Altså en forskel på ca. 25% på beskatning ved gevinst og tab.

Eksempel hvor der ikke er gevinst: En handel med bitcoins giver gevinst på 100.000 kr. Skatten er personlig indkomst (ca. 50%) = 50.000 kr. Skatteyder taber så 6 mdr. senere 100.000 kr. på bitcoins. Fradrag ved tab er ligningsmæssigt fradrag (ca. 25%) = negativ skat med 25.000. Samlet betyder det, at skatteyder betaler 25.000 kr. til Skattestyrelsen, på trods af at gevinst/tab er = 0. Man betaler således skat af en gevinst, som ikke er opnået.

Eksempel med tab: En handel med bitcoins giver gevinst på 1.000.000 kr. Skatten er personlig indkomst (ca. 50%) = 500.000 kr. Skatteyder taber så 6 mdr. senere 1.100.000 kr. på bitcoins. Fradrag ved tab er ligningsmæssigt fradrag (ca. 25%) = negativ skat med 275.000 kr. Samlet betyder det, at skatteyder betaler skat med 225.000 kr., på trods af at der er lidt et tab på 100.000 kr.

Tab er i øvrigt kun fradragsberettigede, hvis der er tale om et handelstab. Tab som følge af bedrageri, hacking, computere der er gået i stykker, osv. er derfor slet ikke fradragsberettiget.

Den forskellige skattemæssige opfattelse igennem tiden

Skattestyrelsen har ellers meldt ud som bindende svar i en række situationer, at gevinsterne nogle gange var skattefritaget / ej fradrag for tab. Men fra 2018 er den altovervejende vurdering, at al handel med kryptovaluta er skattepligtig.

Husk at være opmærksom på, at handel med kryptovaluta kommer med på selvangivelsen / give oplysninger om det til revisor.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.