Vigtigt at vide om tilbagebetaling af ulovlige kapitalejerlån

Hvis man som ejer personligt får hævet penge i sit selskab, medfører tilbagebetalingen dobbeltbeskatning.

Hvis en kapitalejer med bestemmende indflydelse, hæver penge i sit selskab, skal beløbet beskattes på hævetidspunktet som udbytte eller løn. Det er udelukkende beskatningen der er tale om. Der er selskabsretligt ikke tale om udbytte eller løn. Selskabsretligt er der tale om at selskabet har et tilgodehavende hos kapitalejere, og denne manglende sammenhæng mellem de skattemæssige og de selskabsretlige regler, forvirrer – naturligvis – rigtig mange mennesker.

Problemerne opstår, hvis kapitalejer ikke har en mellemregning med selskabet, som tillader at der hæves penge fra selskabet. Selskabet foretager således et udlån til kapitalejer. Dette er i de fleste situationer ulovligt, da kapitalselskaber som udgangspunkt ikke må have tilgodehavender hos kapitalejere eller ledelse.

Beskatningen undgås ikke ved at tilbagebetale det ulovlige kapitalejerlån. Derfor: lad være med at tilbagebetale et kapitalejerlån. Hvis man tilbagebetaler beløbet, men alligevel skal beskattes, betaler man skat af noget man ikke har modtaget. Og hvis man hæver pengene igen for at betale skatten, bliver de beskattet igen.

Hvis det – bevidst eller ubevidst – går galt, og selskabet har fået et tilgodehavende på dig / du er kommet til at skylde selskabet penge: Kontakt din revisor. Undlad at betale. Eller som vi siger som tommelfingerregel: ”Start med at stoppe.”

Der kan nemlig ske udligning af lånet på 2 faconer som udelukkende medfører enkelt beskatning, og samtidig udligning af lånet. Men der er en række formalia at overholde på vejen, og kun godkendt revisor kan formentligt hjælpe: Der er tale om at uddele fordringen som lån eller udlodde fordringen som udbytte.

Undgå lånet i første omgang

Man kunne her godt sige ”Stop med at starte.” Her er nogle få tips til at undgå lånet i første omgang:

  1. Undlad at bogføre på mellemregningen. Uafklarede transaktioner bør i stedet bogføres på en ”konto for uafklarede posteringer”, indtil der er sket afklaring. Så undgår man at mellemregningen utilsigtet kommer til at udvise et tilgodehavende af denne grund.
  2. Sørg for at der altid er komfortabelt med penge på mellemregningen. Så er der plads til fejltagelser, fx at man ved en fejl får anvendt selskabets kreditkort.
  3. Jævnlig bogføring medfører at man jævnligt får overblik over mellemregningen. Sørg derfor for at holde bogholderiet opdateret ofte.
  4. Tal med din revisor. Allerbedst inden en transaktion foretages. Men også selvom uheldet er ude, og det er gået galt. Vi kan guide dig til at udbedre forholdet bedst muligt.

Husk ordsprogene:

Stop med at starte: Sørg for at kapitalselskabet ikke får et tilgodehavende hos kapitalejer, i første omgang.

Start med at stoppe:  Hvis uheldet er ude, og det er gået galt: Tilbagebetaling løser ikke problemet. Men gør det oftest værre.