Digital salgsregistrering

Fra 1. januar 2024 er der krav om digitale kasseapparater i visse brancher. Der er kun tale om virksomheder med en årlig omsætning på under 10 mio. kr. Systemet skal leve op kravene i momsbekendtgørelsen.

Skattestyrelsen tilbyder ikke leverandørerne at teste deres digitale salgsregistreringssystemer, og godkender derfor heller ikke de enkelte leverandørers digitale salgsregistreringssystemer.

Kravene er:

 1. Kan salgsregistreringssystemet registrere (logge) alle handlinger i en elektronisk journal?
 2. Indeholder den elektroniske journal de samme oplysninger, som der står på kassebonen?
 3. Har salgsregistreringssystemet SAF-T som standard filformat?
 4. Kan filen overføres digitalt eller udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier?
 5. Kan salgsregistreringssystemet danne en Z-rapport?
 6. Kan salgsregistreringssystemet danne en X-rapport?
 7. Kan salgsregistreringssystemet automatisk registrere betaling med digitale betalingsmidler?
 8. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg opdelt efter, hvilken betalingsform der er anvendt?
 9. Har salgsregistreringssystemet indbygget dato og ur?
 10. Har salgsregistreringssystemet tilknyttet en printerfunktion?
 11. Kan salgsregistreringssystemet udskrive en kassebon, der skelner mellem positive og negative beløb?
 12. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg separat for hver sælger?
 13. Kan salgsregistreringssystemet tydeligt markere på kassebonen, hvis der er tale om en ”test-bon”?
 14. Har salgsregistreringssystemet en kasseskuffe til opbevaring af kontanter?
 15. Er salgsregistreringssystemet uden mulighed for at tilføje, redigere eller slette i den elektroniske journal?

Se mere om kravet om digital salgsregistrering her.

Brancher

Der er tale om følgende brancher:

”Cafeer, værtshuse, diskoteker mv.”

Branchen omfatter barer, cocktailbarer, diskoteker, værtshuse, kaffebarer, juicebarer, caféer og mobile drikkevareboder, med hovedvægten lagt på tilberedning og servering af drikkevarer til umiddelbar indtagelse på stedet.

Omfatter ikke: Videresalg af emballerede/tilberedte drikkevarer, jf. 47 , Detailhandel med drikkevarer via salgsautomater, jf. 47.99.00 , Kroer, jf. 56.10.10

”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.” 

Branchen omfatter bl.a pizzeriaer, grillbarer, isbarer, pølsevogne, mobile madboder og tilberedning af mad i markedsboder.

Omfatter: Pizzeriaer , Grillbarer , Isbarer , Pizzaudbringning , Spisesteder, der leverer mad ud af huset , Isbiler , Pølsevogne , Mobile madboder , Tilberedning af mad i markedsboder

”Købmænd og døgnkiosker” 

Branchen omfatter butikker med et begrænset varesortiment inden for føde-, drikke- og tobaksvarer.

Omfatter: Detailhandel overvejende med føde-, drikke, og tobaksvarer fra almindeligvis mindre butikker med begrænset varesortiment , Kiosker med udvidet åbningstid

Omfatter ikke: Videokiosker, jf. 77.22.00 , Chokolade og konfektureforretninger, jf. 47.24.00 , Kiosksalg i forbindelse med servicestationer, jf. 47.30.00

”Restauranter” 

Branchen omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der serveres mad for siddende gæster. Branchen omfatter restauranter, cafeterier, fastfoodrestauranter samt cafeer og kroer med hovedvægten lagt på servering af mad. Kroer med overnatningsfaciliteter er undtaget, jf. 55.10.10.

Omfatter ikke: Kroer med overnatningsfaciliteter, jf. 55.10.10

 

Bøder

Den erhvervsdrivende kan få en bøde, hvis Skattestyrelsen ved et kontrolbesøg efter den 1. januar 2024 konstaterer, at påbuddet om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, der lever op til de nye krav i momsbekendtgørelsen, ikke bliver overholdt. Bødetaksterne er:

Første besøg: 10.000 kr.

Andet besøg: 20.000 kr.

Tredje besøg: 30.000 kr.

Virksomheden kan også blive pålagt dagbøder, der løber indtil kravene til det digitale salgsregistreringssystem bliver opfyldt. Dagbøder er på minimum 1.000 kr. pr. dag.

 

Sammenhæng med bogføringsloven

Bemærk at kravene til digital salgsregistrering, ikke hænger sammen med bogføringsloven, og dennes krav til digital bogføring og opbevaring af bilag.

Kontakt os hvis du vil vide mere.